Instytut Ulicologii Akademii Rzygaczy
Hauptseite
Wasserspeier Akademie

23 Marca

Nazwa niemiecka:

Taubenwasserweg

Dzisiejsza nazwa:

ul. 23 Marca

Dzielnica:

Sopot

Inne nazwy:

Uwagi:

Przedwojenna Nazwa Taubenwasserwegpochodzi od leśnictwa Taubenwasser, do którege ta droga początkowo prowadziła.
Po wojnie nazwano ją ulicą 23 Marca dla upamiętnienia daty zajęcie Sopotu przez Armię Czerwoną.

Źródła:

Danziger Einwohnerbuch 1937/38 T V. II, S. 44
Strona główna
Akademia Rzygaczy